گفت و گوهای خودمانی

... إمّا شَاکِراً و إمّا کَفُوراً

گفت و گوهای خودمانی

... إمّا شَاکِراً و إمّا کَفُوراً

            

یه آدم معمولی مثل همه آدم‌های روی زمین.

چیز خاصی برای دونستن نیست.

چیزای خیلی مهم‌تر از من هست، که بهتره دنبال فهمیدنش باشی.

اینستاگرام: redbeard.milad